Regulamentul oficial al concursului

World Cup INTERSPORT

20 Iunie 2018 - 15 Iulie 2018

Art. 1. Organizatorul concursului:

Concursul  World Cup INTERSPORTeste organizat de compania SC Genco Trade SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, numita in continuare Organizator.

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Inscrierea la acest concurs presupune acordul si acceptarea prezentului Regulament de catre participanti.

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa, cu modificarile ulterioare.

Art. 2. Durata concursului si aria de desfasurare:

Concursul este organizat si se desfasoara prin intermediul tuturor magazinelor INTERSPORT de pe teritoriul Romaniei.

Concursul se desfasoara in perioada 20 Iunie 2018 – 15 Iulie 2018 in conformitate cu Regulamentul oficial.

Toate premiile Concursului trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, pana la data de 15 August 2018.

Art. 3. Drept de participare:

Are drept de participare la concursul World Cup INTERSPORT  orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care la data participarii a implinit varsta de 18 ani. La concurs nu pot participa angajatii organizatorului, a colaboratorilor acestuia, a agentiei partenere, precum si sotii/ sotiile acestor angajati ori rudele de gradul intai ale acestora.

Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa, ce nu le apartine in mod legal, sau impersonand alte persoane.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator, participantilor care nu au furnizat date corecte de contact,  sau a celor suspectati ca desfăsoara actiuni cu caracter fraudulos/ilicit în cadrul concursului.

Art. 4. Mecanismul concursului:

Pentru a participa la concursul „World Cup INTERSPORT”, orice persoana cu varsta de peste 18 ani, trebuie:

  1. sa achizitioneze produse din categoria fotbal, marca Adidas, din orice magazin INTERSPORT de pe teritoriul Romaniei, de minimum 100 LEI pe un singur bon fiscal, in perioada 20 Iunie 2018 – 15 Iulie 2018;
  2. Sa completeze talonul primit, la casa de marcat, cu datele necesare:

-       Nume

-       Prenume

-       Numar Telefon(adresa e-mail)

-       Numar Bon Fiscal

-       Sa introduca talonul completat in urna special amenajata

Castigatorii vor fi anuntati in maximum 10 zile lucratoare dupa terminarea concursului

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din diferite motive care nu pot fi imputate Organizatorului (nume fictiv, numar de telefon mobil sau fix inexistent sau fictiv, adesa de e-mail inexistenta/fictiva, nu este in tara etc),  sau nu a respectat conditiile prevazute in prezentul regulament, in termen de 7 zile calendaristice,  premiul va fi acordat urmatorului concurent care respecta toate prevederile prezentului regulament.

Castigatorul are la dispozitie 30 de zile calendaristice pentru ridicarea premiului.

Art. 5.Acordarea Premiilor:

Premiile se vor acorda in toate si in oricare din magazinele INTERSPORT din Romania, pe baza preferintelor de locatie ale castigatorilor de drept, in baza actului de identitate in original, precum si a bonului fiscal in original (cu numarul pe care l-a trecut pe talonul primit) care atesta efectuarea unei achizitii din magazinele INTERSPORT Romania incepand cu data de 20 Iunie 2018 si pana la data de 15 iulie 2018.

Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorilor premiilor puse in joc va avea loc in data de 23 Iulie 2018

Art. 6. Premii:

Se vor decerna 16 premii prin tragere la sorti.

Premiile constau in produse Adidas dupa cum urmeaza:

-       5x Tricou Oficial Nationala Argentinei (2210038020)

-       5x Minge Oficiala de Joc (2110014639)

-       3x Perechi Pantofi Fotbal X 18.1 FG (2310014919)

-       3x Perechi Pantofi Fotbal Nemeziz 18.1 FG (2310014795)

Câştigatorii îşi asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu aceasta. În cadrul campaniei nu este posibilă înlocuirea premiilor oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

Valoarea totala a premiilor este de 11099.84 LEI

Premiile nu pot fi cedate unei terţe persoane. Încasarea contravalorii premiului nu este posibilă sub nicio forma.

Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor, pe site-ul oficial al acestuia, www.intersport.ro.

Art. 7. Responsabilitate:

Organizatorul concursului nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  • nesolicitarea sau  neacordarea premiului/premiilor, din magazinele INTERSPORT, din cauze/motive care nu-i sunt imputabile;
  • nesolicitarea premiului/ premiilor intr-un interval de 30 de zile calendaristice din momentul castigarii;

Eventualele contestatii pot fi facute la sediul organizatorului (str. Biharia nr. 67-77, complex Metav, sector 1, Bucuresti) si vor fi luate in considerare in termen de 10 zile lucratoare din momentul primirii acestora.

Orice contestatii sosite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.

 

Art. 8. Taxe si impozite

Organizatorul se obligă să  calculeze, să  reţină şi să  vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusivă a  câştigătorului.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului World Cup INTERSPORTeste disponibil gratuit oricarui solicitant la numarul de telefon 021/201.11.80,  numar cu tarif normal, in magazinele INTERSPORT din Romania si pe pagina de Facebook a INTERSPORT Romania: www.facebook.com/IntersportRO

Prin înscrierea la acest concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor participa la aceasta concurs, numele, şi adresa lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, legate de acest concurs, fără alte obligaţii sau plăţi.

Art. 10. Incetarea concursului

Organizatorul  poate decide incetarea prezentului concurs inainte de data de 15 Iulie 2018, din orice motiv, inclusiv, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe pagina de Facebook a INTERSPORT Romania: www.facebook.com/IntersportRO

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs  se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art. 12.Prelucrarea datelor personale

Completarea datelor personale de inscriere in scopul participarii la acest concurs prezuma cunoasterea regulamentului si acordul pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

La cererea participantilor, adresata in scris catre Genco Trade SRL, Organizatorul se obliga:

  • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
  • Prin completarea datelor personale pe talonul de inscriere, participanţii sunt de acord ca datele lor personale prelucrate de catre organizatorul concursului, sa fie folosite strict în scopul desemnarii castigatorilor concursului „World Cup INTERSPORT” organizat de Genco Trade SRL, operator de date inregistrat cu nr 2850.

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este:

SC Genco Trade SRL (INTERSPORT Romania), str. Biharia nr. 67-77, complex Metav, sector 1, Bucuresti. La prima comunicare scrisă cu participanţii la acest concurs, organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le revin conform Legii nr. 677/2001 si Regulamentului (UE) 2016/679.